राष्ट्रिय जनगणना २०७८

घरपरिवार

छान्नुहोस्
छान्नुहोस्
छान्नुहोस्

आवास सम्बन्धी

पारिवारिक झलक

कूल परिवारहरु

० २०११ देखि

परिवारको औसत आकार

व्यक्तिहरु प्रति घरपरिवार

० २०११ देखि

सुविधा/साधन

घर, जग्गामा महिलाको स्वामित्व

मृत्यु सम्बन्धी विवरण

अनुपस्थित विवरण

भवन/संरचनाको प्रयोग