राष्ट्रिय जनगणना २०७८

जनसङ्ख्या

बागमती
धादिङ्ग
सिद्धलेक गाउँपालिका

जनसंख्याको आकार र वितरण

जनसांख्यिक झलक

कुल जनसंख्या

लैङ्गिक अनुपात

पुरुष प्रति १०० महिला
जनघनत्व

कूल परिवारहरु

कूल साक्षरता दर

%
पुरुष साक्षरता दर( %)

महिला साक्षरता दर( %)

सबै वडाहरु

वैवाहिक स्थिति

अपाङ्गता

अपाङ्गताका भएका जनसंख्याको प्रतिशत

%
अपाङ्गताका भएका महिलाहरुको प्रतिशत

%
अपाङ्गताका भएका पुरुषहरुको प्रतिशत

%

जन्म दर्ता

बसोबासको अवस्था

अन्य