आजको जनसंख्या ३०,४१४,७४८
  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८

    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिक्रम संबत १९६८ देखि संचालन गर्दै आएको छ र यसको बाह्रौं श्रृंखला जेष्ठ २५ देखि असार ८ , २०७८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । यस राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । धन्यवाद।

  • National Population and Housing Census 2021

    Central Bureau of Statistics (CBS) has been conducting decennial population census since 1911 and its twelfth series will be conducted from June 8 to June 22, 2021. We would like to request everyone to participate in this national event. Thank you.

  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८

    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिक्रम संबत १९६८ देखि संचालन गर्दै आएको छ र यसको बाह्रौं श्रृंखला जेष्ठ २५ देखि असार ८ , २०७८ सम्म सञ्चालन हुनेछ । यस राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । धन्यवाद।

२०२१ को जनगणनाको बारेमा

राष्ट्रिय जनगणना नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको एक हिस्सा हो।

यसले हरेक दश बर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा आधारभुत जनसंख्या तथ्यांक तयार गर्दछ। यसले राष्ट्रिय आवधिक बिकाश लक्ष्य तथा दिगो बिकाश लक्ष्यका अनुगमन र मुल्यांकन संग सम्बन्धित केहि सामाजिक, जनसांख्यिक र आर्थिक सूचकहरुको लागि समेत सूचना प्रदान गर्दछ।

थप जानकारी

सूचनाहरु

सबै सूचना हेर्नुहोस्

समाचारहरु

सबै समाचार हेर्नुहोस्

धेरै सोधिएका प्रश्नहरू

प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको संग्रह