घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्न छुट भएमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Census 1971

FAQs

Collection of most frequently asked questions by users